Roadmap

Volem que:

 1. El networking entre CIOS d’empreses ubicades a Catalunya sigui una eina consolidada
 2. El Consell estigui present en l’impuls de les noves tecnologies a Catalunya
 3. Les empreses hagin pogut captar millores, per la via de més negoci o per la via de la productivitat, degut a l’acció conjunta impulsada pel Consell
 4. Influenciar el sistema educatiu (escoles, universitats, escoles de negoci...) per apropar-lo més amb el món empresarial
com ho fem?

Grups de treball

grups de treball
 • Hem identificat 5 grups de treball per impulsar els objectius estratègics, que s’hauran de coordinar en el feedback entre ells per ser operatius i eficients: coordinats per membres de la Junta
 • Tot els membres del Consell està involucrat participant en els diferents grups

#1: Rol del CIO

Objectiu: Impulsar al món empresarial el rol del CIO i la seva evolució.
Com?
 • Definició del rol del CIO en el mercat
 • Identificació de capacitats que cal desenvolupar i com fer-ho
 • Reflexió sobre el CIO a l’empresa, i la seva relació amb CEO,CFO, CXO:
  • Camí a l'estratègia
  • Camí a la innovació
  • Camí a l'excel·lència de serveis.
 • Com es pot formalitzar, impulsar, monitoritzar la relació entre el CEO i el CIO?
 • Com es pot objectivar el valor de la tecnologia?
 • Estructuració del posicionament del Directiu d’IT, que pot ser diferent segons el sector i dimensió de l’empresa
 • Definició dels rols a IT que calen tenir

# 2: Món Acadèmic

Objectiu: apropar Món Acadèmic i Món empresarial en la funció TIC.
Com?
 • Identificació proposta formativa existent / i que cal tenir
 • Influenciar al sistema educatiu basic, per tal d’evitar dèficit de professionals TIC en el futur
 • Enllaç entre universitats i empreses, es pot incrementar?
 • Enllaç entre escoles de negoci i empreses en la funció TIC:
  • es poden explicar més coses a la resta de directius sobre el rol del departaments de IT
  • es pot fer oferta educativa pels nous reptes dels CIO’s?
 • Dinàmiques d’evolució del rol als departaments TIC i no TIC de les empreses, al ritme de l’evolució de les tecnologies i l’impacte en el negoci.

# 3: Món Proveïdors i sector TIC

Objectiu: apropar oferta i demanda, per facilitar trobar al mercat el que demanden els departaments TIC
Com?
 • Identificació de necessitats comunes que no estan ben resoltes en l’actual oferta existent
 • Identificació de recomanacions o bones pràctiques que puguin interessar al sector per fer la funció TIC molt més eficient i eficaç a l’empresa
 • Certificacions que es poden considerar importants trobar a l’oferta...
 • Divulgació de tendències d’alt impacte en les empreses

# 4: Món Administracions i Societat civil

Objectiu: apropar administracions i empreses en l'interès comú de desenvolupar les TIC al territori i de contribuir al creixement de les empreses fent un ús intensiu de les TIC
Com?
 • Col·laboració amb l'administració pública
 • Col·laboració amb iniciatives d'altre agents del sector TIC com associacions, col·legis professionals i altres
 • Desenvolupar mecanismes que permetin retro alimentar empresa-territori-administració en el paper de contribució i desenvolupament de les TIC, assegurant infraestructures

#5: Comunicació i lobby

Objectiu: Difondre tota la activitat del Consell i les fites que va aconseguint amb els resultats obtinguts
Com?
 • Estructurant un pla de comunicació amb una periodicitat vinculada al pla estratègic a 4 anys i les seves fites, identificant els canals més adients:
  • informació publicada a la web i xarxes socials
  • notes de premsa
  • difusió a Comunitat CIOS.cat
  • report anual que es pugui compartir amb les empreses
 • Proporcionar la informació necessària sobre l’activitat dels grups, coordinant la seva captació, per tal de poder fer una bona difusió
 • Explicitant el que s’ha aconseguit com a resultat del lobby que representa el Consell