Carta del President

Benvolguts amics,

Presidir el Consell dels CIOs de Catalunya representa per a mi una gran satisfacció personal i professional. Em dona l’oportunitat de treballar per organitzar un grup ampli i important de professionals del mon de les TIC i concretament els qui tenim la funció de liderar i organitzar aquest servei dins les companyies del nostre país. Soc un ferm convençut de l’important labor que el CIO desenvolupa dins l’actual organització empresarial. Avui en dia la innovació, la competitivitat i la productivitat son elements clau per assegurar l’èxit. Les TIC i els CIOs al seu davant, permetent potenciar aquests elements.

El Consell neix amb un repte important al davant, ser la veu dels CIOs de Catalunya. Al mateix temps representa les organitzacions i empreses finals usuàries i els seus interessos en el sector de les TIC, ens permet fer networking i haurà d’ajudar a millorar el posicionament del rol del CIO dins de l’organització.

Els CIOs plegats, hem de ser capaços de donar un fort impuls en l’aplicació de les tecnologies de la informació i hem d’estar convençuts de l’impacte de les mateixes en el desenvolupament de les nostres empreses, del sector i de la societat en general. Aquest serà precisament un del eixos d’actuació principals del nou Consell de CIOs.

Comptem a partir d’ara, amb un instrument molt vàlid perquè periòdicament puguem establir un pont de diàleg sincer i obert sobre els temes que més ens preocupen com a professionals de les tecnologies de la informació.

D’aquí la importància que donem en veure aquest Consell com un Consell de tots. Que ens ajudi a defensar els interessos dels CIOs de Catalunya. El canvis que ja hem viscut son molts. Els que han de venir encara, seran molt profunds. El Consell ha de permetre contribuir a fer realitat aquests canvis i tenir visió de futur, identificant els temes que ens preocupen, cridant l’atenció sobre els mateixos i proposant solucions concretes per a Catalunya, les seves empreses, les seves universitats i el sector en general.

Una cordial salutació,

Luis Miguel Martín

President del Consell de CIOs de Catalunya