CTecno: Les TIC i l’Alimentació, Binomi de competitivitat, binomi de futur

3 juliol 2013
Comments: 0
3 juliol 2013, Comments: 0

El sector alimentari espanyol, amb base a Catalunya, és el primer clúster agroalimentari d’Europa, inverteix en solucions TIC i incrementa la seva activitat exportadora per guanyar competitivitat front la crisi econòmica.

Sota el títol “Les TIC i l’Alimentació, binomi de competitivitat, binomi de futur”, es va celebrar el passar divendres un esmorzar-debat organitzat per CTecno, Cercle Tecnològic de Catalunya, amb la participació de Josep Lluis Bonet, president de Fira de Barcelona i del Grup Freixenet, Josep Tejedo, director general de Mercabarna i Toni Velamazán, President de CIOs.cat, Vicedegà de CIOs i Funció Directiva del COEINF i CIO de Danone, amb aportacions rellevants sobre l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació al sector agroalimentari del país.

Josep Lluís Bonet ha donat dades rellevants de la indústria alimentaria dins l’economia espanyola. Així, ha subratllat que la indústria alimentaria és el primer sector industrial a Espanya després del turisme i que va tancar l’any 2012 amb unes vendes netes de 86.298 M d’€. El sector alimentari català, per la seva banda, representa l’11,8% d’empreses alimentàries espanyoles i el 23.4% d’ingressos d’explotació del sector a nivell espanyol, amb una xifra el 2012 de 86.298 M d’€, que equival al 17% del PIB espanyol.

La indústria alimentaria a Espanya té 29.334 empreses (96,2% PIMES) i genera 1.8 M de llocs de treball, la qual cosa suposa el 20% de l’ocupació industrial. Pel què fa a les exportacions d’aliments i begudes – que juntament amb la innovació estan suposant un factor clar de competitivitat – el 2012 la indústria alimentaria va exportar per valor de 22.078 M d’€, amb una taxa de cobertura del 115,88%, mentre que les importacions es varen situar en 19.052 milions, amb una balança comercial que va donar un resultat positiu, per segon any consecutiu, de 3.026 M d’euros.

Josep Tejedo, director general de Mercabarna – 90 hectàrees; 730 empreses; 23.000 usuaris al dia; 14.000 vehicles al dia; abastiment a 10 milions de consumidors i 4.500 M d’€ de facturació –va rebre el Premi @asLANde cas d’èxit d’aplicació de les TIC en la categoria d’empresa pública el 2011 per respondre adequadament a les necessitats TIC de les empreses de Mercabarna i per ser pioners en xarxes a mercats majoristes. La incorporació de les TIC a permès la transferència gratuïta de dades i de veu entre les empreses de Mercabarna, ha facilitat tarifes especials en mobilitat, ha permès la gestió eficient d’estocs, de localització de flotes en ruta, d’atenció de trucades d’arreu del món i ha millorat la gestió informàtica de tota la cadena de valor de l’escorxador, entre altres millores específiques.

Per la seva banda, Toni Velamazán, President de CIOs.cat, Vicedegà de CIOs i Funció Directiva del COEINF i CIO de Danone al sud d’Europa, ha posat l’èmfasi amb com el departament de TIC està oferint solucions de negoci al departament de màrqueting i de vendes de Danone i, per tant, als consumidors finals. Així, la incorporació de les TIC està contribuint a augmentar vendes, a millorar la rendibilitat i reduir costos, a fer una gestió centralitzada de la funció de compres i a fer una gestió eficient dels punts de venda, entre altres millores.

Font: CTecno

Deixa un comentari